Sommige zaken zijn niet zo vanzelfsprekend als ze lijken.

1
We hebben besloten uit elkaar te gaan en weten precies hoe alles na de scheiding geregeld moet worden.
Dan hebben we toch geen advocaat nodig?
Toch wel.
Wanneer u getrouwd bent en wilt scheiden, zal de rechtbank de echtscheiding moeten uitspreken.
Een verzoek tot echtscheiding kan alleen worden ingediend door een advocaat.
In geval van partnerschapsregistratie kan de beëindiging alleen zonder tussenkomst van de rechter worden geregeld indien beide partners het eens zijn én er geen kinderen zijn.
De partners moeten in dat geval wel een overeenkomst opstellen waarin de gevolgen van de beëindiging zijn geregeld.
Het is verstandig om een dergelijke overeenkomst door een advocaat te laten opstellen.
Ook in het geval van beëindiging van ongehuwd samenwonen zonder partnerschapsregistratie is het verstandig een advocaat in te schakelen, zeker wanneer er kinderen bij zijn betrokken.
Zaken als kinderalimentatie en omgang leveren in de praktijk vaak grote problemen op indien er geen goede afspraken over gemaakt zijn.
2
Mijn vrouw en ik gaan scheiden want zij heeft een ander.
Ik hoef nu zeker geen alimentatie te betalen?
Echtgenoten zijn ook nà het huwelijk verplicht elkaar het nodige te verschaffen.
Dit kan betekenen, dat er alimentatie betaald moet worden.
De vraag wie schuld heeft aan de scheiding speelt daarbij geen rol!
Alleen de behoefte en de draagkracht zijn van belang.
Wanneer de ene echtgenoot onvoldoende eigen inkomsten heeft, zal de andere echtgenoot alimentatie moeten betalen voorzover hij of zij daartoe in staat is.
In het geval de “behoeftige” echtgenoot (in het voorbeeld de vrouw) gaat samenwonen met een nieuwe partner, als waren zij gehuwd, komt de alimentatieverplichting te vervallen.
Een en ander geldt ook voor partners die na geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan.
3
De vader van mijn kinderen en ik zijn al lange tijd uit elkaar.
Hij heeft nooit één cent voor de kinderen betaald.
Hij wil ze nu wel ineens zien.
Mag ik dit weigeren?
Nee!
Alimentatie is geen kijkgeld.
Ook al betaalt de niet-verzorgende ouder geen alimentatie voor de kinderen, hij of zij heeft wel recht op omgang met de kinderen.
En de kinderen hebben ook recht op omgang met de andere ouder.
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan de rechter bepalen, dat het beter is dat er geen contact is tussen de ouder en het kind.
4
Ik betaal me scheel aan kinderalimentatie, maar mijn ex saboteert de omgangsregeling.
Mag ik stoppen met betalen?
Nee!
Alimentatie is geen kijkgeld.
Ook al frustreert uw ex de omgangsregeling, dit heft de betalingsverplichting niet op.
Wel zijn er mogelijkheden om via een procedure uw ex te dwingen een omgangsregeling na te komen.
In het uiterste geval kan gedacht worden aan het opleggen van een dwangsom of het gijzelen van uw ex.
5
Mijn kinderen zijn door de Raad voor de Kinderbescherming uit huis geplaatst.
Binnenkort is er een zitting bij de rechtbank.
Heb ik recht op bijstand van een advocaat?
Tijdens een zitting bij de rechtbank mag u zich altijd laten bijstaan door een advocaat.
Zeker in procedures tegen de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan dit verstandig zijn.
 © 2013 Andel Advocaten