U kunt altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt beoordeeld of uw zaak kans van slagen heeft en wat de kosten zullen zijn.


Andel Advocaten werkt op basis van toevoeging en op betalende basis.

Letselschade kent eigen tarieven.


Toevoeging

Bij een toevoeging worden de advocaatkosten betaald door de overheid. U betaalt een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage en bijkomende kosten zoals griffierecht. Of u voor toevoeging in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen. U kunt meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Voor geschillen die samenhangen met de uitoefening van een bedrijf kan meestal geen toevoeging worden verleend.


Eigen Bijdrage per 1 januari 2018.

Gezamenlijke huishoudingnorm

 

Alleenstaande norm

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage* Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 26.500 € 196 t/m € 19.100
€ 26.501 - € 27.500 € 360 € 19.101 - € 19.800
€ 27.501 - € 28.800 € 514 € 19.801 - € 20.800
€ 28.801 - € 32.100 € 669 € 20.801 - € 22.700
€ 32.101 - € 38.000 € 823 € 22.701 - € 26.900

Bij personen- en familierecht geldt een afzonderlijke eigen bijdrageregeling:


Gezamenlijke huishoudingnorm

 

Alleenstaande norm

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage* Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 26.500 € 340 t/m € 19.100
€ 26.501 - € 27.500 € 412 € 19.101 - € 19.800
€ 27.501 - € 28.800 € 566 € 19.801 - € 20.800
€ 28.801 - € 32.100 € 720 € 20.801 - € 22.700
€ 32.101 - € 38.000 € 849 € 22.701 - € 26.900

* Wanneer het Juridisch Loket een diagnose-document heeft opgesteld, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.


Kosten op basis van uurtarief

Indien u niet voor toevoeging in aanmerking komt brengen wij u een tarief per uur in rekening. De hoogte daarvan wordt voor aanvang van de werkzaamheden met u afgesproken. Het basisuurtarief is € 200,- exclusief BTW. Wij rekenen geen kantoorkostenopslag. Bij zaken met een gering financieel belang is vermindering mogelijk. Indien het financieel belang groot is wordt het tarief verhoogd.


 © 2013 Andel Advocaten