Het arbeidsrecht is ingewikkeld en kent veel valkuilen.

1
Kan een werknemer tijdens ziekte worden ontslagen?
Het is een misverstand dat een zieke werknemer nooit kan worden ontslagen.
Zo is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing als de zieke werknemer zonder goede grond niet meewerkt aan zijn reïntegratie.
2
U bent langer in dienst dan de meeste van uw collega’s.
Uw werkgever vraagt bij de reorganisatie juist voor u een ontslagvergunning aan.
Kan dat?
Ja, dat kan in enkele gevallen.
Bijvoorbeeld als uw collega’s die later in dienst zijn gekomen volgens het afspiegelingsbeginsel onder een andere leeftijdscategorie vallen.
Of als een andere werknemer voor u in de plaats als onmisbaar wordt aangemerkt.
3
U heeft een oproepkracht in dienst maar deze wordt ziek.
U besluit om deze kracht niet meer op te roepen.
Heeft deze oproepkracht recht op salaris?
Als de oproepkracht tenminste drie maanden tenminste 20 uren per maand heeft gewerkt, heeft deze tijdens ziekte mogelijk recht op salaris voor de gemiddelde arbeidsduur per maand van de laatste drie maanden.
 © 2013 Andel Advocaten